x

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt

lokale kringlopen – lokale kansen!

Een wereld met lokale energie-, water-, voedsel- en geldkringlopen. Met slim en efficiënt hergebruik van grondstoffen in plaats van afval. Een wereld met hechte, zelfdenkende en zelfredzame gemeenschappen met respect voor mens, dier en plant.

Een onbereikbaar vergezicht? Nee! Wij geloven in de kracht van zelf organiserend vermogen van gemeenschappen. Die kracht wordt groter naarmate de schat aan kennis en informatie binnen de gemeenschap groter wordt.

PROJECTEN

TEAM

WIE?
Wij zijn Marcel van der Schuur en Yerun Karabey. Tijdens onze opleiding tot architect raakten we, dankzij de inspirerende ateliers (transitiekickstarters selwerd + paddepoel 2050) van het landelijke lectoraat Future Urban Regions, ervan overtuigd dat we als systeemontwerper meer positieve lokale impact hebben als we breder kijken naar de (stof)stromen en de daarbij bijbehorende systemen waar we deel van uitmaken: elektriciteit, warmte, water, groen, grondstoffen en voedsel. We besloten onze afstudeerprojecten hierop te richten en zijn afgestudeerd op binnenstedelijke voedselproductie (the foodline – winnaar studieschreuderprijs 2021) in 2018 en een decentrale waterzuivering in de stad (zuiverpark) in 2019. Sindsdien hebben we ons sterk doorontwikkeld m.b.t. het krijgen van inzicht en overzicht t.a.v. deze bovenstaande stofstromen en hoe je een gemeenschap/initiatief van onderop hiermee aan de slag kan laten gaan om weer lokale kringlopen en systemen te bouwen die toekomstbestendig zijn!
SYSTEEMONTWERPERS & PROCESONDERSTEUNERS
Wij zien onszelf als ruimtelijke systeemontwerpers en procesondersteuners die door verschillende schaalniveau’s heen inzicht en overzicht creëren voor lokale gemeenschappen t.a.v. verschillende systemen met behulp van systeemschema’s, kaarten/3Dmodellen, diagrammen en scenario’s. Hierdoor kan een gemeenschap van onderop aan de slag met systeemveranderingen! Onze ideale rol is faciliterend, op de achtergrond en waarde-oordeelloos. Wij proberen (idealter in samenwerking met de gemeenschap) overzicht en inzicht te creëren en de gemeenschap maakt uiteindelijk de keuzes.
ONDERDEEL VAN DE ENERGIEWERKPLAATS FRYSLÂN
Sinds 2018 zijn wij onderdeel van de Energiewerkplaats Fryslân. Hier hebben wij de EnergieMix Methode sterk doorontwikkeld. Dit is een doorlopend iteratief proces van ontwikkeling, reflectie, testen en weer doorontwikkkelen. De Energiewerkplaats Fryslân is een samenwerkingsverband tussen professionals die zich inzetten voor het versnellen van de lokale energietransitie waarbij wordt uitgegaan van de Mienskip! Wij ondersteunen vraaggericht gemeenschappen! Zie het project/handreiking: De Gemeenschap aan het roer! voor meer info.
SAMENWERKENDE TEAMSPELERS MET EEN DOEL
Wij zijn dus blijvend in samenwerking met anderen en onze kennis en ervaring aan het uitbouwen en delen. Ons primaire doel is onze expertise in te zetten om gemeenschappen en initiatiefnemers te ondersteunen in het streven meer zelfredzame (kringloop)gemeenschappen met zelfregie en lokaal eigendom t.a.v. hun basisvoorzieningen.

Marcel van der Schuur

Yerun Karabey