x

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt

lokale kringlopen – lokale kansen!

Een wereld met lokale energie-, water-, voedsel- en geldkringlopen. Met slim en efficiënt hergebruik van grondstoffen in plaats van afval. Een wereld met hechte, zelfdenkende en zelfredzame gemeenschappen met respect voor mens, dier en plant.

Een onbereikbaar vergezicht? Nee! Wij geloven in de kracht van zelf organiserend vermogen van gemeenschappen. Die kracht wordt groter naarmate de schat aan kennis en informatie binnen de gemeenschap groter wordt.

PROJECTEN

TEAM

Wij zijn Marcel van der Schuur en Yerun Karabey. Tijdens onze opleiding tot architect raakten we, dankzij de inspirerende ateliers (transitiekickstarters selwerd + paddepoel 2050) van het landelijke lectoraat Future Urban Regions, ervan overtuigd dat we als ontwerper meer impact hebben als we breder kijken naar de stromen en bijbehorende systemen waarvan onze ontwerpen deel uitmaken: elektriciteit, warmte, water, groen, grondstoffen, voedsel en economie.
We besloten onze studie hierop te richten en zijn afgestudeerd op binnenstedelijke voedselproductie (the foodlinewinnaar studieschreuderprijs 2021) en een decentrale waterzuivering in de stad (zuiverpark).
Sinds ons afstuderen zijn we, in samenwerking met anderen, onze kennis en ervaring aan het uitbouwen en delen. Ons primaire doel is onze expertise in te zetten om gemeenschappen en initiatiefnemers te ondersteunen in het streven meer zelfredzame kringloopgemeenschappen.

Marcel van der Schuur

Yerun Karabey