x

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt

GWTF_website-pics_2016-2018-the-foodline_
GWTF_website-pics_2016-2018-the-foodline_2
GWTF_website-pics_2016-2018-the-foodline_3
GWTF_website-pics_2016-2018-the-foodline_4
GWTF_website-pics_2016-2018-the-foodline_6
GWTF_website-pics_2016-2018-the-foodline_7
GWTF_website-pics_2016-2018-the-foodline_8
GWTF_website-pics_2016-2018-the-foodline_9
GWTF_website-pics_2016-2018-the-foodline_10
GWTF_website-pics_2016-2018-the-foodline_12
GWTF_website-pics_2016-2018-the-foodline_13
GWTF_website-pics_2016-2018-the-foodline_14
GWTF_website-pics_2016-2018-the-foodline_15
GWTF_website-pics_2016-2018-the-foodline_16
GWTF_website-pics_2016-2018-the-foodline_17
GWTF_website-pics_2016-2018-the-foodline_18
GWTF_website-pics_2016-2018-the-foodline_19
GWTF_website-pics_2016-2018-the-foodline_20
GWTF_website-pics_2016-2018-the-foodline_21
GWTF_website-pics_2016-2018-the-foodline_22
GWTF_website-pics_2016-2018-the-foodline_23
GWTF_website-pics_2016-2018-the-foodline_24
GWTF_website-pics_2016-2018-the-foodline_25
GWTF_website-pics_2016-2018-the-foodline_26
GWTF_website-pics_2016-2018-the-foodline_27
GWTF_website-pics_2016-2018-the-foodline_28
GWTF_website-pics_2016-2018-the-foodline_29

THE FOODLINE (winnaar studieschreuderprijs 2021) 

"Het project is een scenariostudie waarbij de Foodline voorziet in een stedelijke voedselketen, inclusief verticale stadslandbouw, door voedsel op waterbasis gestapeld te produceren in een geconditioneerde ruimte onder kunstlicht. We koppelen intensieve landbouwproductie los van het doorgaans grootschalige ruimte-, grondstoffen- en energiegebruik. Met een slim ontwerp kunnen we zelfs onze voedselproductie laten groeien, terwijl we onze voedsel(voet)afdruk verkleinen. Voor een specifieke plek in Groningen is de ongekende potentie van deze oplossing verkend.

Een dergelijke radicale oplossing is nodig want het productieparadijs waarmee we onze overconsumptie blijven voeden, leidt inmiddels tot een ingrijpende verstoring van het grondstoffenevenwicht. Een onvermijdelijk voedsel- en watertekort is het gevolg, op een aardbol die tot 2050 nota bene van 7,5 naar 10 miljard mensen groeit. Toch blijft een mentaliteitsverandering vooralsnog uit. Voor velen is het een ‘ver-van-ons-bed-show’, een houding die het menselijk leven op aarde nu acuut bedreigt. De Foodline gaat over de mondialisering van hardnekkige, ingesleten productie- en consumptiepatronen. Geen alledaags afstudeeronderwerp voor een architectuurstudent. Dat het hier een fundamentele ruimtelijke opgave betreft wil tot de ontwerpwereld immers nog maar nauwelijks doordringen. Evenwel zullen we systematisch onderzoek naar onze productie- en voedselketens moeten combineren met ruimtelijk ontwerp, willen we de aarde als een permanente vestigingslocatie blijven beschouwen. We staan amper stil bij het effect van de landbouw op ons ‘ruimtelijk doen en laten’. Maar er is weinig dat onze beschavingskoers diepgaander heeft beïnvloed dan het agrarisch handelen. Door de naoorlogse intensivering van landbouw onder Sicco Mansholt, lijkt die invloed steeds negatiever gekleurd te worden. We putten landbouwgrond uit, verbruiken essentiële grondstoffenvoorraden en vervuilen grondwater, met alle destructieve ecologische gevolgen voor mens, dier, natuur & klimaat van dien. We zullen kortom de relatie tussen landbouw en ruimte radicaal moeten herzien. In het Gedempte Zuiderdiep is een landschappelijke structuur van 1000 x 20 x 15 meter ontworpen, waarin compacte gesloten kringlopen zijn geïntegreerd. Water wordt zowel gezuiverd als hergebruikt, we kunnen er brood, kweekvlees en groente verbouwen. In de structuur past onder andere de voedsel(voet)afdruk van de 11.000 binnenstadsbewoners, voor wie 23.000 hectare traditionele landbouwgrond nodig is, maar liefst een kwart van de provincie Groningen! We reorganiseren en combineren functies, maken kleine productie- en verwerkingsketens en creëren nieuwe, groene openbare ruimte, waardoor Groningen eveneens klimaat-adaptiever wordt. Met een nieuwe blik op ruimte en voedsel verrijken we zo het metabolisme van Groningen. We zien het voedselsysteem als een onderdeel van de stedelijke stofwisseling waarin intensieve productie en verwerking, efficiënt ruimtegebruik en circulaire kringlopen een plaats vinden: principes waarmee we een wezenlijk nieuwe ruimtelijke ontwikkeling kunnen vormgeven."


Projectinformatie

projectnaam
THE FOODLINE (winnaar studieschreuderprijs 2021)

jaartal
2016-2018

locatie
Groningen

provincie
Nederland

externe link
archiprix

in samenwerking met
Clemens Bernardt [docent AvB Groningen] + Sandra van Assen [Sandra van Assen Stedenbouw - mentor stedelijk metabolisme & onderzoek] + Reinald Top [mentor architectuur - Zwarts & Jansma architecten]

video