x

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt

GWTF_website-pics_2019-01-EMM-dorpen_
GWTF_website-pics_2019-01-EMM-dorpen_2
GWTF_website-pics_2019-01-EMM-dorpen_3
GWTF_website-pics_2019-01-EMM-dorpen_4
GWTF_website-pics_2019-01-EMM-dorpen_5
GWTF_website-pics_2019-01-EMM-dorpen_6
GWTF_website-pics_2019-01-EMM-dorpen_7
GWTF_website-pics_2019-01-EMM-dorpen_8
GWTF_website-pics_2019-01-EMM-dorpen_9
GWTF_website-pics_2019-01-EMM-dorpen_10
GWTF_website-pics_2019-01-EMM-dorpen_11
GWTF_website-pics_2019-01-EMM-dorpen_12
GWTF_website-pics_2019-01-EMM-dorpen_13
GWTF_website-pics_2019-01-EMM-dorpen_14
GWTF_website-pics_2019-01-EMM-dorpen_15

ENERGIEMIX METHODE DORPEN 

Als onderdeel van het team Energiewerkplaats Fryslân zijn wij als teamleden direct betrokken bij de voorbereiding + uitvoering + doorontwikkeling van de EnergieMix Methode.

Veel initiatiefgroepen in dorpen en wijken maken gebruik van de Energiemix Methode. Hiermee ontdek je samen met dorps- of wijkgenoten wat het betekent om als dorp of wijk energieneutraal te worden, hoe je dat kunt bereiken en waar je dorps- of wijkgenoten warm van worden!

In korte tijd (één of twee werksessies in eigen dorp of wijk) geeft de Energiemix Methode een beeld van de energiebehoefte, de gewenste en minder gewenste energiemaatregelen en de vertaling hiervan naar de ruimte, kosten en opbrengsten, mogelijke projecten en participerende partijen.

Als initiatiefgroep ben je samen met bewoners, ondernemers en maatschappelijke partijen aan het werk. De Energiewerkplaats ondersteunt met inspirerend interactief werkmateriaal, praktische en actuele informatie, kennis en expertise. Meerdere enthousiaste dorpen en wijken gingen je al voor!

Je weet na de Energiemix Methode beter waarvoor draagvlak is in de omgeving en met welk project je zou kunnen starten. Je kunt de Energiemix Methode ook met een cluster van dorpen spelen!

Meer weten? Neem contact op met de Energiewerkplaats Fryslân https://energiewerkplaats.frl/ !!!


Projectinformatie

projectnaam
ENERGIEMIX METHODE DORPEN

jaartal
2018-nu

locatie
Friesland

provincie
Friesland

externe link
Energiewerkplaats Fryslân

in samenwerking met
Energiewerkplaats Fryslân