x

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt

GWTF_website-pics_2023-02_de gemeenschap aan het roer
GWTF_website-pics_2023-02_de gemeenschap aan het roer2
GWTF_website-pics_2023-02_de gemeenschap aan het roer3
GWTF_website-pics_2023-02_de gemeenschap aan het roer4
GWTF_website-pics_2023-02_de gemeenschap aan het roer5
GWTF_website-pics_2023-02_de gemeenschap aan het roer6
GWTF_website-pics_2023-02_de gemeenschap aan het roer7
GWTF_website-pics_2023-02_de gemeenschap aan het roer8
GWTF_website-pics_2023-02_de gemeenschap aan het roer9
GWTF_website-pics_2023-02_de gemeenschap aan het roer10
GWTF_website-pics_2023-02_de gemeenschap aan het roer11
GWTF_website-pics_2023-02_de gemeenschap aan het roer12
GWTF_website-pics_2023-02_de gemeenschap aan het roer13

DE GEMEENSCHAP AAN HET ROER! 

In opdracht van en in samenwerking met RVO & de Topsector Energie hebben we een handreiking geschreven (op basis van Friese praktijkervaring) over het vraaggericht ondersteunen van gemeenschappen t.a.v. lokale basisvoorzieningen. Het is een handreiking t.a.v. een lokaal gemeenschapsproces & thematische deelprocessen voor toekomstbestendige gemeenschappen en haar leefomgevingen.

Doe er je voordeel mee als je initiatieven van onderop wil faciliteren en ondersteunen! Of neem contact met ons op!
Projectinformatie

projectnaam
DE GEMEENSCHAP AAN HET ROER!

jaartal
2023

locatie
Fryslan

provincie
Fryslân

externe link

in samenwerking met
in opdracht van en in samenwerking met RVO + Topsector Energie

video