x

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt

WIE?
Wij zijn Marcel van der Schuur en Yerun Karabey. Tijdens onze opleiding tot architect raakten we, dankzij de inspirerende ateliers (transitiekickstarters selwerd + paddepoel 2050) van het landelijke lectoraat Future Urban Regions, ervan overtuigd dat we als systeemontwerper meer positieve lokale impact hebben als we breder kijken naar de (stof)stromen en de daarbij bijbehorende systemen waar we deel van uitmaken: elektriciteit, warmte, water, groen, grondstoffen en voedsel. We besloten onze afstudeerprojecten hierop te richten en zijn afgestudeerd op binnenstedelijke voedselproductie (the foodline – winnaar studieschreuderprijs 2021) in 2018 en een decentrale waterzuivering in de stad (zuiverpark) in 2019. Sindsdien hebben we ons sterk doorontwikkeld m.b.t. het krijgen van inzicht en overzicht t.a.v. deze bovenstaande stofstromen en hoe je een gemeenschap/initiatief van onderop hiermee aan de slag kan laten gaan om weer lokale kringlopen en systemen te bouwen die toekomstbestendig zijn!
SYSTEEMONTWERPERS & PROCESONDERSTEUNERS
Wij zien onszelf als ruimtelijke systeemontwerpers en procesondersteuners die door verschillende schaalniveau’s heen inzicht en overzicht creëren voor lokale gemeenschappen t.a.v. verschillende systemen met behulp van systeemschema’s, kaarten/3Dmodellen, diagrammen en scenario’s. Hierdoor kan een gemeenschap van onderop aan de slag met systeemveranderingen! Onze ideale rol is faciliterend, op de achtergrond en waarde-oordeelloos. Wij proberen (idealter in samenwerking met de gemeenschap) overzicht en inzicht te creëren en de gemeenschap maakt uiteindelijk de keuzes.
ONDERDEEL VAN DE ENERGIEWERKPLAATS FRYSLÂN
Sinds 2018 zijn wij onderdeel van de Energiewerkplaats Fryslân. Hier hebben wij de EnergieMix Methode sterk doorontwikkeld. Dit is een doorlopend iteratief proces van ontwikkeling, reflectie, testen en weer doorontwikkkelen. De Energiewerkplaats Fryslân is een samenwerkingsverband tussen professionals die zich inzetten voor het versnellen van de lokale energietransitie waarbij wordt uitgegaan van de Mienskip! Wij ondersteunen vraaggericht gemeenschappen! Zie het project/handreiking: De Gemeenschap aan het roer! voor meer info.
SAMENWERKENDE TEAMSPELERS MET EEN DOEL
Wij zijn dus blijvend in samenwerking met anderen en onze kennis en ervaring aan het uitbouwen en delen. Ons primaire doel is onze expertise in te zetten om gemeenschappen en initiatiefnemers te ondersteunen in het streven meer zelfredzame (kringloop)gemeenschappen met zelfregie en lokaal eigendom t.a.v. hun basisvoorzieningen.

Marcel van der Schuur

14 mei 1980 te Zuidlaren

WERKERVARING
go with the flows | 2021 – nu
Energiewerkplaats Fryslân | 2018 – nu
MvdS urban metabolic research & design | 2019 – 2020
de unie architecten | 2012 – 2018

OPLEIDINGEN
HBO bouwkunde | 2008 – 2012
Academie van Bouwkunst | 2012 – 2019

LinkedIN

Yerun Karabey

12 maart 1986 te Wildervank

WERKERVARING
go with the flows | 2021 – nu
Energiewerkplaats Fryslân | 2018 – nu
YK urban metabolic research & design | 2018 – 2020
LAOS landschap | 2016
de unie architecten | 2012 – 2018

OPLEIDINGEN
HBO bouwkunde | 2010 – 2013
Academie van Bouwkunst | 2013 – 2018

LinkedIN