x

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt

GWTF_website-pics_2016-2019-ZPARK
GWTF_website-pics_2016-2019-ZPARK2
GWTF_website-pics_2016-2019-ZPARK3
GWTF_website-pics_2016-2019-ZPARK4
GWTF_website-pics_2016-2019-ZPARK5
GWTF_website-pics_2016-2019-ZPARK6
GWTF_website-pics_2016-2019-ZPARK7
GWTF_website-pics_2016-2019-ZPARK8
GWTF_website-pics_2016-2019-ZPARK9
GWTF_website-pics_2016-2019-ZPARK10
GWTF_website-pics_2016-2019-ZPARK11
GWTF_website-pics_2016-2019-ZPARK12
GWTF_website-pics_2016-2019-ZPARK13
GWTF_website-pics_2016-2019-ZPARK14
GWTF_website-pics_2016-2019-ZPARK14
GWTF_website-pics_2016-2019-ZPARK15
GWTF_website-pics_2016-2019-ZPARK16
GWTF_website-pics_2016-2019-ZPARK17
GWTF_website-pics_2016-2019-ZPARK18
GWTF_website-pics_2016-2019-ZPARK19
GWTF_website-pics_2016-2019-ZPARK20
GWTF_website-pics_2016-2019-ZPARK21
GWTF_website-pics_2016-2019-ZPARK22
GWTF_website-pics_2016-2019-ZPARK23
GWTF_website-pics_2016-2019-ZPARK24
GWTF_website-pics_2016-2019-ZPARK25
GWTF_website-pics_2016-2019-ZPARK26
GWTF_website-pics_2016-2019-ZPARK27
GWTF_website-pics_2016-2019-ZPARK28
GWTF_website-pics_2016-2019-ZPARK29
GWTF_website-pics_2016-2019-ZPARK30
GWTF_website-pics_2016-2019-ZPARK31
GWTF_website-pics_2016-2019-ZPARK32
GWTF_website-pics_2016-2019-ZPARK33
GWTF_website-pics_2016-2019-ZPARK34
GWTF_website-pics_2016-2019-ZPARK35
GWTF_website-pics_2016-2019-ZPARK36
GWTF_website-pics_2016-2019-ZPARK37
GWTF_website-pics_2016-2019-ZPARK38
GWTF_website-pics_2016-2019-ZPARK39
GWTF_website-pics_2016-2019-ZPARK40
GWTF_website-pics_2016-2019-ZPARK41
GWTF_website-pics_2016-2019-ZPARK42
GWTF_website-pics_2016-2019-ZPARK43
GWTF_website-pics_2016-2019-ZPARK44
GWTF_website-pics_2016-2019-ZPARK45
GWTF_website-pics_2016-2019-ZPARK46
GWTF_website-pics_2016-2019-ZPARK47
GWTF_website-pics_2016-2019-ZPARK48
GWTF_website-pics_2016-2019-ZPARK49
GWTF_website-pics_2016-2019-ZPARK50
GWTF_website-pics_2016-2019-ZPARK51
GWTF_website-pics_2016-2019-ZPARK52
GWTF_website-pics_2016-2019-ZPARK53
GWTF_website-pics_2016-2019-ZPARK54
GWTF_website-pics_2016-2019-ZPARK55
GWTF_website-pics_2016-2019-ZPARK56
GWTF_website-pics_2016-2019-ZPARK57
GWTF_website-pics_2016-2019-ZPARK58
GWTF_website-pics_2016-2019-ZPARK59
GWTF_website-pics_2016-2019-ZPARK60
GWTF_website-pics_2016-2019-ZPARK61
GWTF_website-pics_2016-2019-ZPARK62
GWTF_website-pics_2016-2019-ZPARK63
GWTF_website-pics_2016-2019-ZPARK64
GWTF_website-pics_2016-2019-ZPARK65
GWTF_website-pics_2016-2019-ZPARK66
GWTF_website-pics_2016-2019-ZPARK67
GWTF_website-pics_2016-2019-ZPARK68
GWTF_website-pics_2016-2019-ZPARK69
GWTF_website-pics_2016-2019-ZPARK70
GWTF_website-pics_2016-2019-ZPARK71

ZUIVERPARK 

"Een als stadstuin ingerichte zuiveringsinstallatie, die middels een botanische zuivering het water reinigt van 80.000 inwoners van Groningen en het UMCG.

WAAROM?
Er is een groeiende grondstoffenschaarste, een gebrek aan water en fosfaten. Van zoet water verwacht men in 2030 een tekort van 40%, terwijl de vraag naar fosfaten rond 2050 groter zal zijn dan het aanbod. Lang geleden waren grondstoffen, water en afvalstromen onderdeel van een lokaal systeem van nutriënten - voedsel - fecaliën - nutriënten. Maar door de explosieve groei van steden zijn deze systemen in omvang en aantal gestegen, losgekoppeld van de stedelijke ontwikkeling en worden ze sindsdien lineair georganiseerd.

Zuiveringstechnieken ontwikkelen zich echter snel, dus het lijkt de moeite waard om onze systemen van reiniging en afvalverwerking te herzien - zo laten inspirerende voorbeelden als de botanische zuivering in Boedapest ons zien. Een groene oase als basis van de zuivering? Een overdekte stadstuin als technische en ruimtelijke oplossing?

WAT?
Om schaarste en verspilling tegen te gaan is het noodzakelijk om onze watersystemen weer tot groene, sluitende kringlopen te maken: we winnen grondstoffen uit afvalwater en zuiveren dit water vervolgens tot drinkwater. Reststromen besteden we nuttig: gas dat vrij komt uit vergisting is brandstof voor de installatie, restwarmte wordt verwarming voor de nabij gelegen gebouwen. De gewonnen fosfaten benutten we weer als nutriënt voor het kweken van voedsel. Een geschikte locatie voor dit ‘Zuiver Park’ vinden we bij het UMCG: het past in een trend van zorginstellingen en ziekenhuizen om water lokaal te zuiveren, vooral vanwege medicijnresten. Een gezonde, groene omgeving versnelt bovendien het herstel van patiënten.

HOE?
Een waterzuivering als park: de techniek creëert mogelijkheden om het watersysteem compacter en nuttiger te organiseren. Niet buiten maar in de stad gebruiken we de verbetering van het watersysteem als ontwerpopgave om ruimtelijke kwaliteit toe te voegen aan de publieke ruimte. Zuiver Park zuivert het afvalwater van 80.000 inwoners, maar creëert tevens uitzonderlijke openbare ruimte: een botanische tuin als techniek van zuivering. We ontwerpen de zuivering als een groene wandelroute langs vier plekken met een eigen identiteit: een ‘geurplein’, een ‘klim- en klauterplein’, een ‘eetbaar plein’ en een ‘zwemplein’. De route vormt een nieuwe publieke sfeer, waarin we het proces van zuiveren van dichtbij kunnen meemaken. De vegetatie verandert naarmate de stappen van zuivering elkaar opvolgen, we zien het water letterlijk schoon worden. Het Zuiver Park maakt duidelijk dat we met integrale ruimtelijke studies en ontwerpen, oplossingen kunnen verzinnen voor grootschalige duurzame opgaven. Zo kunnen we weer daadwerkelijk spreken van een waterkringloop en zien we afvalwater natuurlijk weer als ‘grondstoffenrijk’ water."


Projectinformatie

projectnaam
ZUIVERPARK

jaartal
2016-2019

locatie
Groningen

provincie
Nederland

externe link

in samenwerking met
Clemens Bernard [docent AvB Groningen] + Evert Kolpa [van Bergen Kolpa architecten - mentor]

video