x

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt

GWTF_website-pics_2023-01_GOWproeftuin
GWTF_website-pics_2023-01_GOWproeftuin2
GWTF_website-pics_2023-01_GOWproeftuin3
GWTF_website-pics_2023-01_GOWproeftuin4
GWTF_website-pics_2023-01_GOWproeftuin5
GWTF_website-pics_2023-01_GOWproeftuin6
GWTF_website-pics_2023-01_GOWproeftuin7

PARTICIPATIEVE METHODIEK SYSTEMEN & STOFSTROMEN: IT'S ALL IN THE MIX! 

Ten behoeve van de GOW!proeftuin hebben wij in opdracht van en in samenwerking met WDW ontwikkelend beheer voor twee GOW! proeftuinwijken: Het Eiland in Sneek (hierbij is Sudwest Fryslân ook mede-opdrachtgever en samenwerkingspartner) en De Greiden (Hierbij hebben we ook samen met Donker Design en Roelofs samengewerkt) in Heerenveen een integrale participatieve visievormingsmethodiek mogen ontwikkelen om van onderop een wijk te verduurzamen.

Naast een uitgebreide inventarisatiemethodiek hebben we ook een participatieve workshop ontwikkeld waarbij alle thema's aan bod komen. Hierbij gaat het om zoveel mogelijk inzicht en overzicht te krijgen t.a.v. hoe huidige systemen en stofstromen zich gedragen en wat je lokaal mee zou kunnen t.b.v. van bijvoorbeeld lokaal eigendom en zeggenschap. Echter is de methodiek vooral dat NIET wij maar de deelnemers (lokale burgers + lokale overheid + lokale bedrijven) in samenspraak om tafel met elkaar tot inzichten komen t.a.v. systeemsverandering en hoe dit ruimtelijk ingepast zou kunnen worden.

Warmte + Elektriciteit + Mobilteit + Water + Groen + Ecologie/Biodiviersiteit + Voedsel komen allemaal aan bod!

Projectinformatie

projectnaam
PARTICIPATIEVE METHODIEK SYSTEMEN & STOFSTROMEN: IT'S ALL IN THE MIX!

jaartal
2021-2023

locatie
Sneek & Heerenveen

provincie
Fryslân

externe link
GOW! proeftuin

in samenwerking met
Gemeente Sudwest Fryslân + WDW ontwikkelend beheer

video