x

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt

LOKALE KRINGLOPEN – LOKALE KANSEN!

Een wereld met lokale energie-, water-, voedsel- en geldkringlopen. Met slim en efficiënt hergebruik van grondstoffen in plaats van afval. Een wereld met hechte, zelfdenkende en zelfredzame gemeenschappen met respect voor mens, dier en plant.

Een onbereikbaar vergezicht? Nee! Wij geloven in de kracht van zelf organiserend vermogen van gemeenschappen. Die kracht wordt groter naarmate de schat aan kennis en informatie binnen de gemeenschap groter wordt.
Wij staan voor ontwerpen en samenwerkingen die deze lokale kracht(en) versterken en verder ontwikkelen. En die initiatiefnemers en gemeenschappen de ruimtelijke middelen bieden om de samenhang tussen systemen zoals elektriciteit, warmte, water, grondstoffen en voedsel beter te benutten, om zo lokale kringlopen te vormen die ook de lokale economie versterken.
Ondersteund met cijfers, kennis op basis van eigen en bestaand onderzoek.
Zo zijn we bewoners van gebouwen, straten, buurten, wijken en dorpen van dienst bij het dichterbij brengen van lokale kringlopen en regie over de eigen leefomgeving!

ONTWERPEN VOOR REGIE OVER JE LEEFOMGEVING

Plannen om je huis, straat, buurt of dorp zelfvoorzienend te maken?
Wij geven initiatiefnemers de handvatten om meer regie te nemen over systemen in de eigen leefomgeving, zoals energieopwekking, mobiliteit, grondstoffenkringloop, voedselvoorziening en waterhuishouding. Afhankelijk van de vraag en de situatie doen we dat op verschillende manieren:
– Onderzoek en haalbaarheidsstudies naar de mogelijkheden van plekken (van woning tot straat tot wijk tot dorp)
– Ontwerpparticipatietrajecten met stakeholders met als doel stedenbouwkundige en architectonische ontwerp-uitgangspunten te formuleren voor en door de omgeving gedragen ontwerp voor een locatie.
– Participatietrajecten met stakeholders met als doel onderbouwde visies met ruimtelijk programma en uitgangspunten voor gebieden
– Ontwerpen op stedenbouwkundig niveau en/of gebouwniveau
De producten die we leveren zijn gedeeltelijk vergelijkbaar als een architectenbureau levert, met één groot verschil: wij nemen systemen en kringlopen en hun onderlinge samenhang als uitgangspunt – met als doel de regie van initiatiefnemers en gemeenschappen over hun leefomgeving te vergroten.