x

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt

LOKALE KRINGLOPEN – LOKALE KANSEN!

Een wereld met lokale energie-, water-, voedsel- en geldkringlopen. Met slim en efficiënt hergebruik van grondstoffen in plaats van afval. Een wereld met hechte, zelfdenkende en zelfredzame gemeenschappen met respect voor mens, dier en plant.

Een onbereikbaar vergezicht? Nee! Wij geloven in de kracht van zelf organiserend vermogen van gemeenschappen. Die kracht wordt groter naarmate de schat aan kennis en informatie binnen de gemeenschap groter wordt.
Wij staan voor systeemontwerpen en samenwerkingen die deze lokale kracht(en) versterken en verder ontwikkelen. En die initiatiefnemers en gemeenschappen de ruimtelijke middelen bieden om de samenhang tussen systemen zoals elektriciteit, warmte, water, grondstoffen en voedsel beter te benutten, om zo lokale kringlopen te vormen die ook de lokale economie versterken.
Ondersteund met cijfers, kennis op basis van eigen en bestaand onderzoek.
Zo zijn we bewoners van gebouwen, straten, buurten, wijken en dorpen en steden van dienst bij het dichterbij brengen van lokale kringlopen en regie en zeggenschap over de eigen leefomgeving!

REGIE & ZEGGENSCHAP OVER JE LEEFOMGEVING

Plannen om kleinere kringlopen te maken rondom je huis, straat, buurt of dorp?
Wij geven initiatiefnemers de handvatten om meer regie te nemen over systemen in de eigen leefomgeving, zoals energieopwekking, mobiliteit, grondstoffenkringloop, voedselvoorziening en waterhuishouding. Afhankelijk van de vraag en de situatie doen we dat op verschillende manieren:
– Onderzoek, verkenning- en haalbaarheidsstudies naar de mogelijkheden met behulp van scenario’s.
– Integrale WORKSHOPparticipatietrajecten met stakeholders met als doel helder onderbouwde visies met ruimtelijk programma en uitgangspunten voor gebieden en gemeenschappen.
Wij nemen systemen en kringlopen en hun onderlinge samenhang als uitgangspunt – met als doel de regie van initiatiefnemers en gemeenschappen over hun leefomgeving te vergroten. Dit resulteert/kan resulteren in lokaal eigendom en zeggenschap over lokale basisvoorzieningen!