x

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt

GWTF_website-pics_2020-03-NIJE TOENE_
GWTF_website-pics_2020-03-NIJE TOENE_2
GWTF_website-pics_2020-03-NIJE TOENE_3
GWTF_website-pics_2020-03-NIJE TOENE_4
GWTF_website-pics_2020-03-NIJE TOENE_5
GWTF_website-pics_2020-03-NIJE TOENE_6
GWTF_website-pics_2020-03-NIJE TOENE_7

NIJE TOENE 

"inzending toukomst met betrekking tot hyperlokale voedselproductie in de stad.

Nije Toene
kickstart van een lokaal voedseltijdperk!

Wat als we een half leegstaand graanpakhuis midden in de stad transformeren tot een productiepakhuis voor gezond en duurzaam voedsel? Wat als we hiermee een kickstart creëren voor een nieuw, lokaal georganiseerd voedseltijdperk, met dagverse, gezonde en smaakvolle producten en een minimale impact op de omgeving? Nije Toene als voedselvoorziening voor Groningers en als proefpakhuis voor de landbouw van de toekomst!

Nije Toene is een kickstartproject waarbij met verticale landbouw in stad en ommeland een nieuw, lokaal voedseltijdperk wordt ingeluid.

Het pakhuis aan de Pottebakkersrijge 19 is de proeftuin: een ruimte waar we voedsel produceren. We beginnen een voedseltransitie door het pakhuis weer een prominente plek in onze voedselkringloop te geven. We maken voedsel weer onderdeel van de stedelijke omgeving. Zo herzien we onze relatie met voedsel, wijzigen we het verband tussen voedsel en ruimte en dragen we bij aan een duurzame ruimtelijke ordening.

Nije Toene gaat verder dan voedsel. Het betreft ruimtelijke opgaven (intensief meervoudig ruimtegebruik in monumentale context), ecologische opgaven (lokale en compacte voedselkringloop) en maatschappelijke opgaven (bewustzijn en transparantie omtrent onze voedselketen).

Woar?
Pottebakkersrijge 19 was een graanpakhuis. Nadat het deze functie verloor, huisde hier verfspeciaalzaak ‘Bossina’, voordat er in 2018 een collectief ontwerpers introk. Het pakhuis staat grotendeels leeg. Samen met eigenaar Bossina geven wij het gebouw weer een vitale functie voor de stad.

Hou?
We vullen de leegstaande verdiepingen met verticale landbouw. In een geconditioneerde ruimte produceren we gestapeld voedsel op waterbasis onder kunstlicht, zonder pesticiden en kunstmest. We minimaliseren het ruimte- en waterverbruik. We controleren alles en zijn niet afhankelijk van het weer.

‘N nije voedselcultuur!
Het is een eerste bescheiden stap, maar we streven naar nieuwe voedselcultuur: met maximale voedselduurzaamheid, dagverse producten, gevarieerde smaken en een kleine voedselvoetafdruk. We bouwen aan een lokale circulaire economie, versterken de relatie met ons voedsel en creëren een helder voedselsysteem met minimale impact.

Lokoale voedseltransitie
Nije Toene is het begin van een toekomstperspectief: een systeem dat dagverse producten levert aan scholen, (sport)verenigingen, bejaardentehuizen, ziekenhuizen en restaurants. Nije Toene voedt lokale producten, zoals Grunniger Gruintesoep, Grunniger Reegnboogsalade en de Vertical Vegan Aaierbal oftewel de ‘N-aaierbal’, want tis gain echte aaier dai erin zit! Daarnaast produceren we rechtstreeks aan de Groninger, liefst on demand door lokale Groningse boeren in verticale voedselcoöperaties.

Grunniger voedsellabel
Met een lokaal voedsellabel weten we precies wat waar en hoe wordt geproduceerd. We bieden de huidige en toukomstige boern in stad en ommelaand een perspectief, waarbij zowel voedsel wordt verbouwd, energie wordt opgewekt en ecologie wordt hersteld. Van monofunctionele landbouwgrond maken we weer een afwisselend cultuurlandschap.

Nije Toene gaat voor de verduurzaming van de voedselcultuur van Groningen. Maak kennis met verticale landbouw en de grote voordelen ervan. We voorzien een project dat boven zichzelf uitstijgt, dat ruimtelijke, sociaaleconomische en ecologische opgaven verbindt en zichtbaar maakt voor de Groninger.

Gebaseerd op een scenariostudie Groningen Grows Its Own Food 2050!
http://www.archiprix.nl/national/index.php?project=3982"


Projectinformatie

projectnaam
NIJE TOENE

jaartal
2020

locatie
Groningen

provincie
Groningen

externe link
inzending touwkomst.nl

in samenwerking met
De Deur In Huis

video